Service en onderhoudOfferte aanvragenVestigingen

ATEX gecertificeerd afzuigsysteem

Afzuiging explosiegevaarlijke stoffen

Veel organische stoffen en dampen kunnen bij de juiste concentratie een explosiegevaarlijk mengsel vormen. Bij het gebruik van een afzuigsysteem kan een verzameling of ophoping van stof of damp in de installatie makkelijk een explosiegevaarlijk mengsel voortbrengen.

Kies voor een verantwoorde oplossing

Miltech adviseert bij het ontwerp van een ATEX afzuigsysteem altijd over de toe te passen materialen en componenten om tot een verantwoorde oplossing te komen. Zo bestaat het voor u juiste ATEX afzuigsysteem uit ATEX afzuigarmen, ATEX stoffilters en ATEX ventilatoren. Wanneer een droog explosieveilig afzuigsysteem niet mogelijk blijkt te zijn kunnen wij onze MWS natwasser inzetten voor de ontstoffing van explosiegevaarlijke luchtstromen.

Risico-inventarisatie van explosiegevaarlijke zones

Onderdeel van ATEX 153 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX 114 goedgekeurde apparatuur toegepast worden. Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

ZONE OMSCHRIJVING
0
 
een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
1
 
kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
2
 
kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
ZONE OMSCHRIJVING
20
 
een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
21
 
kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
22

 
kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)

ATEX-richtlijn 2014/34/EU

De ATEX productrichtlijn 2014/34/EU beschrijft voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese en internationale normen (o.a. EN-IEC 60079). Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 114 voldoet moet gemerkt zijn met het “Communautaire Epsilon x" logo zoals hiernaast is afgebeeld. Vanaf 20 april 2016 vervangt richtlijn 'ATEX 114' de vorige richtlijn 'ATEX 95'.

Het juiste ATEX afzuigsysteem

Miltech is een begrip in het ontwerpen en installeren van ATEX gecertificeerde afzuigsystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen in industrie en ambacht. Onze ATEX afzuigsystemen zijn o.a. te vinden in de verwerking van melkpoeder, suikerstof, chemicaliën, diervoedersystemen en gasverwerking.

Bekijk gerealiseerde projecten

Nog geen idee welk ATEX-afzuigsysteem voor uw situatie het beste is? Vraag dan meteen een gratis inventarisatieplan aan. Miltech voorziet u graag van het juiste advies bij u op locatie.

Vraag het aan Miltech

Wat voor uw damp- of stofprobleem de juiste oplossing is? Wij vertellen het u graag.

West Nederland
010 - 669 00 40

Zuid Nederland
040 - 25 15 776

Midden en Noord Nederland
0341 - 25 07 94

België
+32 - 11 40 36 48

Welk afzuigsysteem is voor u de beste oplossing?

Aanhef *

Onze kwaliteitsgaranties

Klantspecifieke industriële stofafzuigsystemen
contact